Selecteer een pagina

Laat uw mest renderen met een mest-droogsysteem!

Bespaar ca 25% op tonnage

Door mest in te drogen, ontstaat er een product met een veel lager soortelijk gewicht. Daardoor wordt uw jaarproductie aan tonnen aanzienlijk verlaagd. Afhankelijk van de mestsoort wordt er doorgaans tussen de 20% en 40% vocht verdampt.

Vergroot uw afzetmogelijkheden

Mest in zijn pure ruwe vorm is al een mooi product. Alleen in de afzetmogelijkheden beperkt het zich soms. Weersinvloeden en seizoenen bepalen wat de tarieven zijn voor u als mestproducent. Door van uw mest een ‘half fabrikaat’ te maken, ontstaan er nieuwe afzetmogelijkheden. Gedroogde mest is geschikt voor mestverbranding, export en de verwerkende industrie.

Bespaar op het ophaaltarief

Mest drogen maakt van uw mest een ‘half-fabrikaat’ waardoor afzetmogelijkheden toenemen. Omdat er naar de verwerkende industrie geleverd kan worden, is het maken van langdurige afspraken mogelijk. Dit resulteert in een lager tarief per ton. Het mes snijdt aan twee kanten: minder tonnen tegen een lager tarief.

Mest als halffabrikaat = meer stikstof en fosfaat per ton

Door het drogen van mest ontstaan er hogere mineraalwaardes in het eindproduct. Voor afzet buiten de Nederlandse landbouw is dit een groot voordeel. Dankzij hogere stikstof, fosfaat en kali waardes per ton product, is uw mestproduct meer waard. Bent u producent van gescheiden mest, dan wordt voor u het onafhankelijk monster nemen ook actueel. U heeft dan ook een product aan te bieden die daadwerkelijk die waardes in zich heeft.

Mest afvoeren met code 61

Voor pluimveemest was het al niet geheel vreemd, om mest met code 61 af te voeren. Maar voor andere gedroogde mestsoorten ontstaan er ook meer mogelijkheden om uw mest onder code 61 af te laten voeren.

Vliegen? Ze zijn bijna allemaal weg!

Dankzij het drogen van mest kunt u rekenen op forse afname van vliegen. In de pluimveehouderij wordt doorgaans nog wel ‘madendood’ gebruikt, om te voorkomen de de populatie vliegen zich vermeerderd. Doordat bij ons proces de mest opwarmt, worden alle eventuele eitjes in de mest ook gedood.
Zo daalt de vliegendruk tot een minimum!

Een mogelijke besparing van ca 30% op afzetkosten.

Het mes snijdt aan 2 kanten:
Minder tonnen mest en een lager ophaaltarief. Bij bijvoorbeeld een pluimveebedrijf met 60.000 leghennen is de terugverdientijd van een mest-droogsysteem ongeveer 1,5 jaar!

 

%

Besparing tonnage mest

%

Besparing afzetkosten mest

Pluimveemest

Pluimveemest is geschikt om door middel van mestdrogen te verwerken naar een hoogwaardig mestproduct, bijvoorbeeld als halffabrikaat voor mestkorrels. Het droge, lichtere en homogene product bevat hogere mineraalwaardes. U kunt rekenen op een stabiele afzet in alle seizoenen.

Geitenmest

Eind 2017 is er een project gestart binnen de geitenhouderij, om in de pot vanuit de vloer te gaan beluchten. Doelstellingen zijn minder emissie, minder tonnen mestproductie en een lager stroverbruik. Dit project bevindt zich in een testfase en de verwachtingen zijn hoog. Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen? Laat het ons weten en wij houden u op de hoogte.

Varkensmest

Mestdrogen is ook geschikt voor ingedikte varkensmest. De praktijk heeft uitgewezen dat bij een input droge stof van minimaal 30% er ook tussen de 10% en 20% droge stof extra gedroogd kan worden. Het drogen van ingedikte varkensmest geeft extra waarde aan het mestproduct waardoor bovendien meer afzetmogelijkheden ontstaan.

Automatisering

Een goede aansturing van het proces is cruciaal voor het slagen van het droogproces. Temperaturen worden dan bewaakt, en op of afgeregeld. Daardoor ontstaat het optimale proces. Moderne mest droogsystemen zijn voorzien van slimme software die de gebruiker eenvoudig inzicht geeft in de resultaten.

Mest drogen als onderdeel van efficiënte agrarische bedrijfsvoering

Het principe van mest drogen

Door lucht via buizen in de mest te blazen, ontstaat er door de zuurstof in de lucht een composteerreactie in de mest. Hierdoor neemt de temperatuur toe en verdampt het vocht. Dezelfde luchtstroom voert dit vocht ook af.

Geautomatiseerd mest drogen

Met een geautomatiseerd mestdroogsysteem bespaart u op energie en volgt u het proces van drogen nauwkeurig. Deze regeling kan in veel gevallen op uw huidige klimaat computer aangesloten worden.

NVWA-erkenning

Gaat u over tot het drogen van mest, overweeg dan een NVWA-erkenning. Deze erkenning heeft als voordeel, dat u de mest ook zonder certificaten kunt afvoeren. Dit is zeer geschikt voor handel met Frankrijk en Duitsland, waar geen vergunning aangevraagd hoeft te worden. Het erkenningsnummer kan u zo kosten besparen.

Slimme mesthandel

Er is voor de gemiddelde (pluim)veehouder veel winst te behalen in de kwaliteit van het mestaanbod (mestdrogen) maar ook in een slimme manier van aanbieden, waardoor je je mest kunt afzetten tegen een scherp tarief. Door 20 jaar ervaring weet Salomons Handel hier inmiddels alles van, wat jouw als productent veel voordelen biedt.

Lees meer

Laat uw voordeel berekenen. Bel 0321 331948

Mest droogsysteem bekijken?
Laat het ons weten. Er is altijd wel een installatie bij u in de buurt.

“In de winter kwam de mest zowat de loods uitdrijven…”

 

De mestdrooginstallatie is zo overzichtelijk en simpel, vertelt Johan van de Kolk enthousiast over het mestdrogingssysteem in zijn loodsAls bedrijfsleider van een locatie van Het Anker in Dodewaard huisvest hij 167.000 leghennen voor de eieren. Het Anker bestaat naast de broederij uit meerdere locaties met opfokkippen en leghennen waarvan drie, waaronder de locatie die Johan leidt, gebruik maken van het mestdrogingssysteem van Salomons Techniek. Johan vertelt over de ervaring met mestdrogen op zijn locatie. 

Lees meer 

 

“We wilden de mestafvoerkosten verlagen, minder transportbewegingen en laadtijd op het erf…”

 

Voorheen hadden we zonder nadroging zo’n 1200 ton mest per jaar. Dat is nu nog geen 800 ton. Wat een verschil”, deelt Gert-Jan Lagerweij over het mestdrogingssysteem in zijn loods. Als eigenaar van Lagerweij Eieren uit de Betuwe huisvest hij in twee stallen 60.000 leghennen voor de scharreleieren. Hij maakt gebruik van het mestdroogsysteem, aangevuld met mesttransportbanden en de mestverdeler van Salomons Techniek. Gert-Jan vertelt over zijn ervaring met mestdrogen op zijn locatie. 

Lees meer 

 

“Achteraf denk ik wel eens ‘waarom hebben we dit niet eerder gedaan?!’”

 

“In de zomer ging het mestdrogen wel goed, maar in de winter van 2019 werd al onze mest afgekeurd. Dat moest anders…” vertelt Matthijs Sinke. Samen met zijn vader is hij eigenaar van Sinke Opfok BV. Sinke huisvest 215.000 opfokkippen, verdeeld over zes stallen op hun bedrijf in Kruiningen. Hun grote mestloods, bijna 50 meter lang, is gevuld met 8 buizen over de vloer, weggewerkt tussen h-klinkers. Matthijs vertelt meer over zijn ervaring met mestdrogen op hun locatie.

Lees meer

 

Salomons Techniek

Mestdrogen.nl is een initiatief van Salomons Techniek (voorheen bekend onder Salomons Agro BV), totaalpartner voor mesthandel en mestdroogsystemen. Salomons Techniek is samen met Salomons Handel en Salomons Pluimveebedrijven onderdeel van Salomons Groep Dronten.

Salomons Groep Dronten
Olsterweg 11
8251 RK Dronten

Tel 0321 331948
Email info@salomons-dronten.nl